Om oss

Intro grundades 2013 i Helsingborg med visionen att verka för ett öppet, jämlikt och hållbart samhälle där alla får plats att växa och bidra till vårt gemensamma samhällsbygge; där alla upplever livskvalitet och framtidstro. I denna anda har vi konsekvent riktat vårt fokus åt samhälls- och arbetslivsintegration. På Intro gör vi allt vi kan för att rusta människor för dagens såväl som morgondagens arbetsmarknad. Vi gör det med kunskap, engagemang, gemenskap, inkludering och delaktighet.

Välkommen till Intro!